De experimenteerhoek


Waarom een experimenteerhoek in de kleuterklas en voor welk materiaal kies je?

Jonge kleuters zijn van nature zeer nieuwsgierig en onderzoeksgericht bezig met de wereld om zich heen.
Door het aanbieden van de materialen in de experimenteerhoek komen we tegemoet aan deze exploratiedrang en krijgen zij de kansen om met verschillende materialen en op verschillende manieren ervaringen op te doen rond de fysische wereld.
Herhalend experimenterend bezig zijn, ondersteund door een ervaringsgerichte dialoog met zijn/haar juf (wat/waarom/hoe/? ,,,) leidt tot het verwerven van kennis en vaardigheden.
Oudere kleuters kunnen deze opgedane kennis gebruiken om specifiek onderzoeksgericht bezig te zijn aan de hand van gradatiedozen (technodozen - ontdekdozen) en het begrip "technologie" meer inhoud geven.
Door het aanbieden van materiaal in deze hoek binnen een zo groot mogelijke waaier van thema's, komen we tegemoet aan de verscheidenheid van interesses, van thema's en vaardigheden die ook reeds bij jonge kleuters aanwezig zijn.
Het spreekt dan ook voor zich dat deze hoeken als aanvulling dienen bij het weekthema, waarbij in elke hoek (huishoek, bouwhoek, schrijfhoek, leeshoek,...) het weekthema invulling krijgt en waar ze ervaringen opdoen die de totale ontwikkeling ten goede komt.


Welke kansen biedt een experimenteerhoek voor kleuters?

We laten de kleuters :

- waarnemen, zoeken en ontdekken
- ervaringen opdoen met nieuwe materialen en hen leren om op een andere manier te kijken naar reeds gekende materialen
- creatief denken en dit in handelingen om zetten
- opdrachtkaarten lezen en interpreteren
- vanuit het waargenomene besluiten trekken, verschijnselen en eigenschappen ontdekken, en deze vaststellingen verwoorden naar anderen
- hen al handelend en op een speelse manier de eigenschappen van de materialen laten ontdekken.
Zo worden er bij de kleuters nieuwe vragen opgeroepen, die hen aanzetten tot het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden.
- werken en denken volgens hun eigen tempo
- zelfstandig experimenteren
- plezier beleven aan de opgedane ontdekkingen
- ...

We leren de kleuters :
- om met onderzoeksgericht materiaal te werken
- juist en gedetailleerd waar te nemen
- het materiaal juist benoemen
- nauwkeurig en verfijnd te werken
- zelfstandig te werken
- zelfstandig problemen aan te pakken
- in groep samen te werken, samen te denken, afspraken te maken en taken te verdelen
- rekening houden met de inbreng van een ander
- zelfstandig alles op te ruimen
- niet voorziene ontdekkingen weergeven op uitvinderkaarten met de hulp van de leidster
- ...


Welke kansen biedt een experimenteerhoek voor de kleuterleid(st)er?

- je ontwikkeld zelf vaardigheden in het bedenken en combineren van diverse opdrachten met het materiaal
- je leert overzichtelijke en stapsgewijze werkkaarten weer te geven en zo aandacht te besteden aan het denkproces van een kleuter
- je leert het denkproces van de kleuter in gang te zetten en te stimuleren
- je ervaart hoe je ontdekkend leren kan begeleiden en ondervindt dat het verkennen van de mogelijkheden van het materiaal steeds weer nieuwe ideeën oplevert
- je leert stillaan mee te denken en mee te handelen in de creatieve denkwereld van de kleuter
- je ontdekt hoe en wanneer vragen opkomen bij kleuters, hoe sterk handelen en denken met elkaar verweven zijn
- doordat deze hoek een vaste plaats heeft in de klas de kleuters er zelfstandig aan de slag kunnen, is er weinig organisatorische begeleiding nodig
- hierdoor krijg je ruimte om te observeren en is er meer ruimte voor de rest van de klas
- de individulele mogelijkheden en beperkingen van de kleuters komen tot uiting
- je leert de kleuter op een andere manier kennen en observeren
- je leert iets over de schoolrijpheid van het kind
- je kan groeilijnen vaststellen en merken hoe het kind groeit binnen deze werkvorm
- je komt meer te weten over het ontwikkelingsniveau van het kind binnen de verschillende ontwikkelingsdomeinen
- ...


Hieronder vind je enkele voorbeelden van experimenteerhoeken, het aanbod en de activiteiten die je er kan doen of laten doen.
Veel succes!Onderwerp/Thema : het weer -> de wind
Aanbod: ballonpomp, fietspomp, bellenblaaspotjes,windmolentjes in felle kleurtjes,veertjes, een ventilator

Activiteit in de experimenteerhoek :
- Een touw spannen met allerlei voorwerpen aan: veertjes, pingpongbal, zakdoekje, stukje papier en enkele zwaardere voorwerpen bijvoorbeeld.
- Met de rietjes de pingpongballetjes in het doel blazen
- Vang je adem in een zakje. Je laat de kinderen blazen in een klein plastiek (diepvries)zakje en dan vlug dichtknopen.


Onderwerp/Thema : herfst
Aanbod:

- herfstmaterialen, noten, kegelvruchten
- verschillende notenkrakers
- dikke boeken om bladeren te drogen
- aardappellabyrint : schoenendoos, plakband, een aarappel met uitlopers
- appels

Activiteit:
- bladeren drogen
- kegelvruchten bestuderen: sommige zijn stevig gesloten, anderen zijn half open (vochtigheid)
- op verschillende manieren noten proberen te kraken
- aardappellabyrint : zet een oude aardappel met uitlopers (die je in een laag plastic bakje, gevuld met aarde legt) in de schoenendoos. Bouw in de schoenendoos met karton en plakband een doolhof. In de hoek die het verst verwijderd is van de aardappel maak je een
gaatje. De witte scheuten van de aardappel zullen zich na een paar dagen een weg banen door het labyrint naar buiten, door het gaatje.
Je kan hiermee een wedstrijdje houden. Welke aardappel gaat het snelst?
- harige appel : snij een rijpe appel in 2. Leg de de 2 helften op een bordje. Zet op 1 bordje over de appel een diepvrieszakje of een glazen schaaltje. Deze laatste zal een schimmellaag ontwikkelen.


Onderwerp/Thema : bouwen
Aanbod:
-
zie thema : bouwen

Activiteit :
klik hier voor de bouwhoek


Onderwerp/Thema : water
Aanbod :

Activiteit :

klik hier voor de activiteiten van de watertafel


Onderwerp/Thema : lezen en schrijven
Aanbod:

- verschillende materialen om mee te schrijven: steentjes, krijt, pennen, potloden met verschillende diktes, veertjes, stokjes, penselen,...
- waar kan je op schrijven: grote stenen, papier met verschillende structuren, karton, krijtbord,...
- hoe kan je schrijven: met inkt, krijt, verf

Activiteit :
- klik hier voor nog enkele ideetjes voor deze hoek
- spokenint: pers een citroen (dit kan je op verschillende manieren uitproberen) en meng het sap met water, roer goed met een lepel. doop in hde vloeistof een wattenstaafje en schrijf hiermee op papier. Laat dit drogen. Hou het dan kort bij een lamp.


Onderwerp/Thema : draad/touw/lint/...
Aanbod:

- verschillende soorten draden, wol, linten,veters,...
- houten plankjes, nageltjes en hamer
- bobijntjes
- parels
- garen met knoopjes
- tafelklemmen
- kammen
- naalden met verschillende openingen

Activiteit :
- wol vastklemmen op tafel, uitrafelen en kammen
- wol knopen, uitrafelen, opwinden op bobijntjes
- rijgen met parels
- tekeningen maken met de wol op plankjes met nageltjes
- draadjes tellen die er ontstaan na het uitrafelen
- parels rijgen volgens patronen
- met de garen figuren leggen op een blad, eventueel met kleuren


Onderwerp/Thema : afval
Aanbod:
allerlei soorten afval

Activiteiten:
- afval vissen : afval dat rijk is aan metaal verzamelen in een doos. Maak 2 vislijnen met aan het uiteinde een magneet.
De kleuters vissen het afval dat door de magneet wordt aangetrokken uit de doos.
Deze materialen verzamelen de kleuters in de afvalbak voor metalen.
- voeldoos : plak op een grote kartonnen doos afvalmaterialen en probeer door de gaten van de doos hetzelfde afval te
zoeken.bron :

Onderwerp/Thema :
Aanbod:
Onderwerp/Thema :
Aanbod: